Stylowy blog

Doświadczenie

7Człowiek uczy się przez cale swoje życie: od dnia narodzin, aż do śmierci. Poprzez naukę, zdobywanie odpowiedniej wiedzy, zdobywamy także doświadczenie, które potem potrafimy wykorzystać, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Doświadczenie to nie tylko praca zawodowa. To także podejmowanie konstruktywnych decyzji w różnych, trudnych sytuacjach. Nie zawsze możemy liczyć wyłącznie na nasz instynkt. Musimy kierować się przede wszystkim rozumem oraz nabytym doświadczeniem. Jeżeli zdarzyło nam się doświadczyć jakiejś przykrości, to następnym razem unikamy podobnej sytuacji, mając w pamięci przykre doświadczenia, jakich doznaliśmy w okresie wcześniejszym. Doświadczenie pozwala także dokonywać odpowiedniego wyboru i dlatego trudno nam się pogodzić, jeżeli nasze dzieci nie chcą słuchać naszych rad w określonej kwestii. Mają one świadomość, że mamy rację, ale pragną nabrać doświadczenia przez popełnianie błędów, nawet takich samych, jak ich rodzice. Tym sposobem uczą się żyć i podejmować odpowiednie decyzje. Do swojej, niemalże doskonałości, człowiek dążył przez wiele tysięcy lat. Przez ten cały czas nabierał odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, przekazując ją z pokolenia na pokolenie. W miarę upływu czasu, człowiek swą nabytą wiedzę wykorzystywał, stale ulepszając dotąd znane sobie wynalazki. Proces ten zawdzięczamy rozumowi, jaki posiadamy. Chociaż od epoki człowieka pierwotnego minęło wiele lat, tak i wiedza, jaką człowiek nabył jest ogromna. Oprócz rozumu, jaki posiadamy wszyscy, posiadamy także umiejętność uczenia się na podstawie uprzednio nabytych doświadczeń. Jest to wspaniała umiejętność, ponieważ Ne musimy kierować się wyłącznie instynktem samozachowawczym, chociaż i ten czasami jest nam bardzo potrzebny. Potrafimy przewidywać, wybierać odpowiednie i dobre dla nas decyzje, umiemy dokonywać wyboru między dobrem a złem. Jesteśmy najlepiej rozwiniętym gatunkiem wśród ssaków człekokształtnych i powinniśmy być z tego nie tylko dumni, ale i odpowiedzialni, bo z powodu siły naszego rozumu, ciąży na nas taki obowiązek.

Kategoria: Codzienność
Tagi: , , , , , , , ,